Hindari Memberi Nama Anak Yang Buruk

NAMA-NAMA YANG DIHARAMKAN Syari’at telah mengharamkan pemberian nama dengan salah satu dari bentuk penamaan di bawah ini: Nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta’ala, seperti nama ‘Abdur Rasul (hambanya rasul), ‘Abdu Ali (hambanya Ali), ‘Abdul Husain (hambanya Al Husain), ‘Abdusy Syams (hambanya matahari), dan lain-lain. Nama-nama yang khusus untuk Allah tabaraka wa…
Read more